Home
  logo

 

Prijatelji dece Novog Sada je društvena, nevladina organizija koja se bavi brigom o deci i zaštitom prava deteta.

Organizacija neposredno radi sa decom gde ona žive: u skolama, predskolskim ustanovama, mesnim zajednicama.....


To je najstarija organizacija te vrste u Srbiji (prva ovakva organizacija osnovana je 1880. godine), ali je više puta menjala ime.....

 

 
Ovo smo mi Pozorištance Kreativne radionice Dramske radionice Rođendani Dečija nedelja Ostale aktivnosti Kontakt
 

 

Relikon Design&SEO

Prijatelji dece Novog Sada kreativne radionice dramske radionice Prijatelji dece Novog Sada rodjendani dečija nedelja ostale aktivnosti kontakt